Varsel om flomfare, gult nivå for Rogaland, nord for Jæren, og Vestland fylke 24.02.2021 Vannføringen ventes å øke ytterligere i små og middels store elver på grunn av nedbør og mildvær. Dette kan føre til lokale oversvømmelser der det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele. Økt vannføring kan føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser. Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.Varsel om flomfare, gult nivå for Rogaland, nord for Jæren, og Vestland fylke 25.02.2021 Vannføringen ventes å øke ytterligere i små og middels store elver på grunn av nedbør og mildvær. Dette kan føre til lokale oversvømmelser der det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele. Økt vannføring kan føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser. Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for Vestlandet 25.02.2021 Det ventes noen jord-, sørpe- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Det ventes mye nedbør og relativt høye temperaturer, som gir stor snøsmelting. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. I lavereliggende områder kan mye regn og snøsmelting gi fare for jordskred i bratte skråninger.Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Vestlandet 24.02.2021 Det ventes noen jord-, sørpe- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Det ventes mye nedbør og relativt høye temperaturer, som gir stor snøsmelting. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. I lavereliggende områder kan mye regn og snøsmelting gi fare for jordskred i bratte skråninger.Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.
Varsel om flomfare, gult nivå for Rogaland, nord for Jæren, og Vestland fylke 24.02.2021 Vannføringen ventes å øke ytterligere i små og middels store elver på grunn av nedbør og mildvær. Dette kan føre til lokale oversvømmelser der det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele. Økt vannføring kan føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser. Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.Varsel om flomfare, gult nivå for Rogaland, nord for Jæren, og Vestland fylke 25.02.2021 Vannføringen ventes å øke ytterligere i små og middels store elver på grunn av nedbør og mildvær. Dette kan føre til lokale oversvømmelser der det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele. Økt vannføring kan føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser. Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for Vestlandet 25.02.2021 Det ventes noen jord-, sørpe- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Det ventes mye nedbør og relativt høye temperaturer, som gir stor snøsmelting. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. I lavereliggende områder kan mye regn og snøsmelting gi fare for jordskred i bratte skråninger.Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for deler av Vestlandet 24.02.2021 Det ventes noen jord-, sørpe- og flomskredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Det ventes mye nedbør og relativt høye temperaturer, som gir stor snøsmelting. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. I lavereliggende områder kan mye regn og snøsmelting gi fare for jordskred i bratte skråninger.Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.
卑尔根
多云
7
南风 4级
湿度:89%紫外线:0级气压1010百帕

体感:极冷

-1℃
舒适

能见度:良好

9.7km

云量:

99%
多云

日出日落

现在21:49

日出:07:51日落:17:54

72小时预报
1/8页

05时

多云

- -

06时

多云

- -

07时

多云

- -

08时

- -

09时

- -

10时

- -

11时

多云

- -

12时

多云

- -

13时

多云

- -

14时

多云

- -

15时

- -

16时

- -

17时

- -

18时

- -

19时

- -

20时

- -

21时

大部分多云

- -

22时

大部分多云

- -

23时

大部分多云

- -

00时

- -

01时

- -

02时

- -

03时

- -

04时

大部分多云

- -

05时

大部分多云

- -

06时

大部分多云

- -

07时

多云

- -

08时

- -

09时

多云

- -

10时

- -

11时

多云

- -

12时

多云

- -

13时

- -

14时

多云

- -

15时

多云

- -

16时

多云

- -

17时

多云

- -

18时

- -

19时

间歇性多云

- -

20时

大部分多云

- -

21时

大部分多云

- -

22时

多云

- -

23时

多云

- -

00时

阵雨

- -

01时

多云

- -

02时

多云

- -

03时

- -

04时

- -

05时

多云

- -

06时

- -

07时

多云

- -

08时

- -

09时

- -

10时

多云

- -

11时

- -

12时

- -

13时

- -

14时

大部分多云

- -

15时

间歇性多云

- -

16时

- -

17时

间歇性多云

- -

18时

- -

19时

大部分多云

- -

20时

大部分多云

- -

21时

大部分多云

- -

专项预报更多>>

运动
休闲
健康
{"relative_day":"\u4eca\u5929","\u8fd0\u52a8":{"\u8dd1\u6b65":{"id":1,"name":"\u8dd1\u6b65","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u4e0d\u9002\u5408\u5728\u6237\u5916\u8dd1\u6b65\u3002","value":0.9,"category":"\u4e0d\u9002\u5b9c","category_value":1,"ascending":true,"value_desc":"\u4e0d\u9002\u5b9c"},"\u9a91\u81ea\u884c\u8f66":{"id":4,"name":"\u9a91\u81ea\u884c\u8f66","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u4e0d\u9002\u5408\u5728\u6237\u5916\u9a91\u81ea\u884c\u8f66\u3002","value":1.3,"category":"\u4e0d\u9002\u5b9c","category_value":1,"ascending":true,"value_desc":"\u4e0d\u9002\u5b9c"},"\u5f92\u6b65\u65c5\u884c":{"id":3,"name":"\u5f92\u6b65\u65c5\u884c","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u4e0d\u9002\u5408\u5f92\u6b65\u65c5\u884c\u3002","value":0.5,"category":"\u4e0d\u9002\u5b9c","category_value":1,"ascending":true,"value_desc":"\u4e0d\u9002\u5b9c"},"\u7f51\u7403":{"id":6,"name":"\u7f51\u7403","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u4e0d\u9002\u5408\u6253\u7f51\u7403\u3002","value":0.6,"category":"\u4e0d\u9002\u5b9c","category_value":1,"ascending":true,"value_desc":"\u4e0d\u9002\u5b9c"},"\u6ed1\u677f":{"id":7,"name":"\u6ed1\u677f","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u4e0d\u9002\u5408\u73a9\u6ed1\u677f\u3002","value":0.5,"category":"\u4e0d\u9002\u5b9c","category_value":1,"ascending":true,"value_desc":"\u4e0d\u9002\u5b9c"},"\u6ed1\u96ea":{"id":15,"name":"\u6ed1\u96ea","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u4e0d\u9002\u5408\u6ed1\u96ea\u3002","value":0.9,"category":"\u4e0d\u9002\u5b9c","category_value":1,"ascending":true,"value_desc":"\u4e0d\u9002\u5b9c"}},"\u4f11\u95f2":{"\u98de\u884c\u5ef6\u8bef":{"id":-3,"name":"\u98de\u884c\u5ef6\u8bef","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u6bd4\u8f83\u9002\u5408\u642d\u4e58\u822a\u73ed\u3002","value":4,"category":"\u53ef\u80fd","category_value":3,"ascending":true,"value_desc":"\u5f88\u6613\u53d1\u751f"},"\u905b\u72d7":{"id":43,"name":"\u905b\u72d7","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u4e0d\u9002\u5408\u905b\u72d7\u3002","value":0.8,"category":"\u4e0d\u9002\u5b9c","category_value":1,"ascending":true,"value_desc":"\u4e0d\u9002\u5b9c"},"\u51fa\u822a":{"id":11,"name":"\u51fa\u822a","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u53ef\u4ee5\u51fa\u822a\u3002","value":3.3,"category":"\u6709\u5229","category_value":2,"ascending":true,"value_desc":"\u65e0\u5f71\u54cd"},"\u81ea\u9a7e\u6e38":{"id":40,"name":"\u81ea\u9a7e\u6e38","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u53ef\u4ee5\u9a7e\u8f66\u3002","value":5.7,"category":"\u6709\u5229","category_value":2,"ascending":true,"value_desc":"\u65e0\u5f71\u54cd"},"\u6237\u5916\u8fd0\u52a8":{"id":29,"name":"\u6237\u5916\u8fd0\u52a8","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u4e0d\u9002\u5408\u6237\u5916\u8fd0\u52a8\u3002","value":1.4,"category":"\u4e0d\u9002\u5b9c","category_value":1,"ascending":true,"value_desc":"\u4e0d\u9002\u5b9c"},"\u89c2\u661f":{"id":12,"name":"\u89c2\u661f","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u4e0d\u9002\u5408\u89c2\u661f\u3002","value":0,"category":"\u4e0d\u9002\u5b9c","category_value":1,"ascending":true,"value_desc":"\u4e0d\u9002\u5b9c"}},"\u5065\u5eb7":{"\u54ee\u5598":{"id":23,"name":"\u54ee\u5598","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u72b6\u51b5\u53ef\u4ee5\u964d\u4f4e\u54ee\u5598\u53d1\u4f5c\u7684\u6982\u7387\uff0c\u5e76\u53ef\u51cf\u8f7b\u54ee\u5598\u7684\u4e25\u91cd\u7a0b\u5ea6\uff0c\u7f29\u77ed\u5176\u6301\u7eed\u65f6\u95f4\u3002","value":0.5,"category":"\u6709\u5229","category_value":1,"ascending":false,"value_desc":"\u51cf\u7f13\u54ee\u5598"},"\u7aa6\u6027\u5934\u75db":{"id":30,"name":"\u7aa6\u6027\u5934\u75db","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u5bf9\u7aa6\u6027\u5934\u75db\u53d1\u751f\u7684\u6982\u7387\u3001\u4e25\u91cd\u7a0b\u5ea6\u548c\u6301\u7eed\u65f6\u95f4\u6ca1\u6709\u660e\u663e\u5f71\u54cd\u3002","value":3.8,"category":"\u4e2d\u6027","category_value":2,"ascending":false,"value_desc":"\u65e0\u5f71\u54cd"},"\u5173\u8282\u75bc\u75db":{"id":21,"name":"\u5173\u8282\u75bc\u75db","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u53ef\u80fd\u4f1a\u5f15\u53d1\u5173\u8282\u75bc\u75db\u3002\u8bf7\u9002\u5f53\u5b89\u6392\u5404\u79cd\u6d3b\u52a8\u3002","value":4.7,"category":"\u5b58\u5728\u98ce\u9669","category_value":3,"ascending":false,"value_desc":"\u6709\u98ce\u9669"},"\u504f\u5934\u75db":{"id":27,"name":"\u504f\u5934\u75db","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u72b6\u51b5\u53ef\u4ee5\u964d\u4f4e\u504f\u5934\u75db\u53d1\u751f\u7684\u6982\u7387\uff0c\u5e76\u53ef\u51cf\u8f7b\u5934\u75db\u7684\u4e25\u91cd\u7a0b\u5ea6\uff0c\u7f29\u77ed\u5176\u6301\u7eed\u65f6\u95f4\u3002","value":0.2,"category":"\u6709\u5229","category_value":1,"ascending":false,"value_desc":"\u4e0d\u6613\u53d1\u751f"},"\u611f\u5192":{"id":25,"name":"\u611f\u5192","text":"\u8fd9\u79cd\u5929\u6c14\u5bf9\u611f\u5192\u7684\u6982\u7387\u3001\u4e25\u91cd\u7a0b\u5ea6\u548c\u6301\u7eed\u65f6\u95f4\u6ca1\u6709\u660e\u663e\u5f71\u54cd\u3002","value":3.9,"category":"\u4e2d\u6027","category_value":2,"ascending":false,"value_desc":"\u65e0\u5f71\u54cd"},"\u53e3\u6e34":{"id":41,"name":"\u53e3\u6e34","text":"\u5929\u6c14\u60c5\u51b5\u5c06\u5bfc\u81f4\u9002\u5ea6\u8131\u6c34\u3002","value":4,"category":"\u4e2d\u5ea6","category_value":2,"ascending":true,"value_desc":"\u65e0\u5f71\u54cd"}}}
返回顶部